× zamknij Ta strona używa plików „cookies”. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i możliwości ich wyłączenia w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bank Spółdzielczy w Legionowie - logo
 
klienci indywidualni  
klienci instytucjonalni  
rolnicy  
Bank należy do grupy BPS

O banku\
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Legionowie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), których zapis zawiera Rozdział 4 Instrukcji zarzadzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Legionowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 1. § 6 uchwały KNF 218/2014:
  㤠6.
  1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.
  2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach."

  Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.
   
 2. § 8 ust. 4 uchwały KNF 218/2014 w części dotyczącej:

  „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

  Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Legionowie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Informujemy również, że Zarząd Banku postanowił zamieścić w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Legionowo dnia 30.12.2014 r.

 

logo BSBank Spółdzielczy w Legionowie, ul. Rynek 4
tel.: 22 774-27-94, 22 774-15-94, fax: 22 774-14-94
adres e-mail: bank@bslegionowo.pl